Hotline: +48 77 443 46 31

Klasy podatkowe w Niemczech

Klasy podatkowe w Niemczech

Klasa podatkowa decyduje o wysokości potrącanego podatku dochodowego i wysokości wypłacanego wynagrodzenia netto. W naszym artykule na blogu chcielibyśmy w jasny i przede wszystkim zrozumiały sposób wyjaśnić Państwu różnicę pomiędzy poszczególnymi klasami podatkowymi. W niemczech istnieje 6 klas podatkowych.

Przegląd klas podatku dochodowego:

Klasa podatkowa 1

Klasa podatkowa 1 dotyczy wszystkich samotnych, żyjących w separacji lub rozwiedzionych pracowników oraz wdów/wdowców od drugiego roku po śmierci.

Ważne: Nawet jeśli nie jesteście jeszcze rozwiedzeni, ale w ciągu jednego roku rozstaliście się i macie dwa różne miejsca zamieszkania, musicie zmienić klasę podatkową na 1!

Klasa podatkowa 2

Jest ona przeznaczona dla wszystkich rodziców samotnie wychowujących dzieci, pod warunkiem, że opiekują się oni przynajmniej jednym dzieckiem mieszkającym w tym samym gospodarstwie domowym, które jest tam zameldowane i na które przysługuje zasiłek rodzinny lub dodatek na dziecko. Ponadto, nie może być wspólnoty domowej z inną dorosłą osobą.

W roku 2020 i w latach następnych kwota ulgi na jedno dziecko wynosi 4008 euro rocznie; na każde następne dziecko dodatkowo 240 euro.

Klasa podatkowa 3

Ta klasa podatkowu dochodowego jest przeznaczona dla lepiej zarabiającego partnera w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim. Partner z wyraźnie niższym dochodem przechodzi automatycznie do klasy podatkowej 5.

Uwaga: Zwykle jest to opłacalne tylko wtedy, gdy istnieje znaczna różnica w dochodach!

Klasa podatkowa 4

Jest to zakładane automatycznie, jeśli małżonek nie złożył żadnego oświadczenia. Ma to sens dla wszystkich tych, których dochody nie różnią się znacznie. Innymi słowy, dla partnerów, którzy zarabiają podobną kwotę.

Klasa podatkowa 4 z czynnikiem

Od 2009 r. dostępna jest również ta opcja. W tym przypadku urząd skarbowy już w trakcie roku uwzględnia korzyść wynikającą z podziału. Konkretnie oznacza to, że urząd skarbowy z wyprzedzeniem oblicza przewidywane zobowiązanie podatkowe pary za cały rok. Jest ona następnie dzielona przez 12 i potrącana co miesiąc jako podatek dochodowy. Pozwala to na uniknięcie dodatkowych opłat podatkowych.

Klasa podatkowa 5

Jest to odpowiednik klasy 3 podatku dochodowego (patrz wyżej).

Klasa podatkowa 6

Dotyczy to tylko sytuacji, gdy pracownik ma dwie prace (powyżej 450€ Minijob). Następnie musi on zarejestrować jedno miejsce pracy w tej klasie podatku od wynagrodzeń. Niestety, tutaj odliczenia są najwyższe.

 

Klasy podatkowe w Niemczech (w skrócie):
Klasa 1 – dla niezamężnych, nieżonatych
Klasa 2 – dla samotnych rodziców
Klasa 3 – dla małżeństw, osoba więcej zarabiąca wybiera tą klasę, a mniej 5 klasę
Klasa 4 – dla małżeństw, kiedy dochody są podobne
Klasa 5 – dla małżeństw, dla małżonka mniej zarabiającego

Dodaj komentarz

PRACA W NIEMCZECH LOGO

Biuro pośrednictwa pracy

PERSONAL-EU24
Schüttorf, Dolna Saksonia, Niemcy
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

LOGO PERSONAL-EU24 WHITE COPYRIGHT

Subskrybuj Nasz Biuletyn

RODO *
KONTAKT
  • +48 774 434 631
  • +49 5923 968 36 75
  • Numer telefonu komórkowego / WhatsApp: +49 1573 7283268
  • E-Mail: cv@praca-w-niemczech.com
  • https://www.praca-w-niemczech.com